Resultaten

Resultaten van het gearchiveerde materiaal

 • Het boek Huisartsen-specialisten & ziekenhuizen met als ondertitel Feiten uit de Zaanse Geneeskunde van de twintigste eeuw, door Dr. F. van Soeren (2004) 
 • De afstudeerscriptie Artsen en het Algemeen Afdelingsziekenfonds Zaanland tot 1941.  Ideologie of belangenbehartiging? door Drs. H. Vink, afstudeerjaar 2005, doctoraal geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Het boek Trautwein en Willems, glas-in-lood in Zaanstad (2017) door M.J. van Essen-Pouwer, over de geschiedenis van de glas-in-lood ramen uit het St. Jan Ziekenhuis, die nu geplaatst zijn in de R.K. Bonifatiuskerk te Zaandam. 

Andere uitgaven van Dr. Van Soeren waarbij ons archief (mede) werd geraadpleegd:

 • Editie april 1998 van het blad Met Stoom (Vereniging tot Behoud van Monumenten in de Zaanstreek) “Love biene en een zangerege boik”, over de geschiedenis van de gezondheidszorg in de Zaanstreek
 • Doctores Meesters Apothecars en Artsen (1998)
  Feiten uit de Zaanse geneeskunde in de negentiende eeuw
 • Notulenboek voor de afdeling Zaanland en Omstreken der Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (1995) (Notulen KNMG opgeslagen in ons archief). 

Verder is door de Commissie medewerking verleend aan boeken, publicaties en een film, waaronder:

 • Het onderzoek door journalist Erik Schaap naar de geschiedenis van de doktersfamilie Eisendrath, in oorlogstijd.
 • Het onderzoek door journalist Erik Schaap naar de geschiedenis van het Gemeente Ziekenhuis in de Tweede Wereld Oorlog. (2019)
 • Boek over de geschiedenis van verzorgingscentrum Saenden, dat zijn oorsprong vond in het Pension voor Ouden van Dagen, (vanaf 1932 dertig jaar onderdeel van het voormalige St. Jan ziekenhuis).
 • Medewerking verleend aan film van Leo Birza over huidige en voormalige ziekenhuizen in de Zaanstreek (2008)
 • Informatie verstrekt (onderzoeker Dr. J.L.T. Oomen) t.b.v. het boek over de voormalige Zaanse KNO-artsen aan dr. Jan van der Borden, KNO-arts Boven IJ ziekenhuis 
 • Onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige zenuwartsen / neurologen, op verzoek van de huidige neuroloog dr. Bas ter Meulen (onderzoeker Dr. J.L.T. Oomen)
 • Het onderzoek, betreffende Verpleegkundige Opleidingen in de oorlogsjaren, door Dr. Koos Duivesteijn-Ockeloen van het Florence Nightingale Instituut.
 • Uitgave van het boekje “Inventaris van het archief Zaans Medisch Centrum en voorgangers 1885-2017”. Ook digitaal op de site van het Gemeente Archief (2019)
 • Zaans Erfgoed, het artikel in Zaans Erfgoed “Van lokale barakken tot een geavanceerd nieuw streekziekenhuis” (2017) door Marijke .J. van Essen-Pouwer. \
 • Medewerking verleend aan het tijdschrift Zaans Erfgoed nummer 74 met het artikel “Epidemieën in de Zaanstreek” (2020) door Marijke van Essen-Pouwer.