Commissie

Samenstelling commissie

De Commissie bestaat uit de volgende oud-medewerkers, allen gepensioneerd met hun voormalige functies.

Dagelijks bestuur:

  • Dr. J.L.T. Oomen (voorzitter), chirurg
  • Mw. M. van Essen-Pouwer (secretaris) directiesecretaresse
  • Mw. N. van Loon-Hogewoning (penningmeester) hoofd centrale sterilisatie afdeling

Leden:

  • W. Aangeenbrug, hoofd bouw en techniek
  • F. van der Made, portier / receptionist
  • R. van Egmond-Fonteijn, radiodiagnostisch laborante
  • J. Duijvis, functioneel beheerder ict
  • E. van Barneveld, verpleegkundige pijnpoli

Mw. M.J.J. Visser (erelid), medewerkster personeelszaken