Geschiedenis

De Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen (verder genoemd de Commissie) werd in 1991 opgericht door Dr. F. van Soeren (oprichtingsvergadering 13 februari 1991). Dr. Van Soeren was tot zijn pensionering als Internist verbonden aan ziekenhuis de Heel, in 2004 veranderde de naam in Zaans Medisch Centrum. 

De Commissie is in 1991 door de directie ingesteld en regelmatig wordt zowel schriftelijk als mondeling verslag uitgebracht van de werkzaamheden, de vorderingen en de eventuele wijzigingen in de samenstelling van de Commissie. In opdracht van het NZi werd in 1991 het rapport “Onverzorgd verleden” uitgebracht over het belang van het bewaren van de geschiedenis van de intramurale gezondheidszorg. Voor de Commissie was dit een belangrijke informatie- en inspiratiebron.