Doelstellingen

  • De commissie streeft er naar de historie van de gezondheidszorg in de Zaanstreek, in het bijzonder die van het ziekenhuis, te verzamelen, vast te leggen en toegankelijk te maken.
    Hiertoe behoren het verzamelen van documenten, foto’s, krantenknipsels, boeken,  instrumenten en andere objecten zoals gebruiksvoorwerpen uit de kapel van het oude St. Jan / Johannes ziekenhuis.
  • Het beheren van het archief van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afdeling Zaanstreek Waterland, en van het archief van J.J. van der Horst, huisarts te Zaandijk, eerste helft vorige eeuw.