Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit de volgende oud-medewerkers, allen gepensioneerd met hun voormalige functies.

Dagelijks bestuur:

  • Dr. J.L.T. Oomen (voorzitter), chirurg
  • Mw. M. van Essen-Pouwer (secretaris) directiesecretaresse
  • Mw. N. van Loon-Hogewoning (penningmeester) hoofd centrale sterilisatie afdeling

Leden:

  • W. Aangeenbrug, hoofd bouw en techniek
  • F. van der Made, portier / receptionist
  • R. van Egmond-Fonteijn, radiodiagnostisch laborante
  • J. Duijvis, functioneel beheerder ICT
  • E. van Barneveld, verpleegkundige pijnpoli

  • Erelid: Mw. M.J.J. Visser , medewerkster personeelszaken


De commissie werd in 1991 opgericht door Dr. F. van Soeren, oud-internist en tot eind 2004 voorzitter.

Werkruimte en archief waren eerder gesitueerd binnen het Zaans Medisch Centrum. Na het in gebruik nemen van de nieuwbouw betrok de commissie in 2018 een werk- en archiefruimte in het Rijksmonument oliemolenpakhuis “De Schepel” te Wormer.