Disclaimer Beeldbanken CHZZ

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de commissie Historie Zaanse ziekenhuizen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bestemd voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website op, om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

De op deze Website vertoonde informatie is met zorg samengesteld door de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen (CHZZ). De CHZZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website getoonde informatie.
De CHZZ verzamelt en beheert o.a. beeldmateriaal over de geschiedenis van de Zaanse Ziekenhuizen, zoals exterieur en interieur, apparatuur, verbouwingen, gebeurtenissen en fotomateriaal van personeelsleden tijdens werkzaamheden die tijdsbepalend zijn.

Auteursrecht

De CHZZ respecteert het auteursrecht en portretrecht. Het auteursrecht berust bij de maker van het werk en leeft voort tot 70 jaar na de dood van de maker. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. Afgebeeld fotomateriaal zal, indien de auteur bekend is, alleen met diens toestemming worden geplaatst. Indien de auteur bij de CHZZ onbekend is wordt vermeld: auteur onbekend.
Indien u meent de rechtmatige auteur te zijn van fotomateriaal op de beeldbank, kunt u contact opnemen met de commissie.

Portretrecht

Het portretrecht heeft betrekking op de personen die zijn afgebeeld. Dit recht geldt wanneer de afbeelding in opdracht is gemaakt en de geportretteerde doelbewust is gefotografeerd. Bij openbaarmaking zal daarom behalve aan de maker van de foto, de auteur, ook altijd toestemming worden gevraagd aan de geportretteerde.
Als de foto niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt en dus bij toeval wordt gefotografeerd, bijvoorbeeld bij een gebeurtenis, maar deze persoon herkenbaar op de foto staat, dan wordt de foto zonder toestemming gepubliceerd. In dit geval zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een eventuele publicatie kunnen worden geschaad, zijn daarbij van belang. Wanneer de persoon zich meldt en een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan wordt de foto verwijderd (N.B. Het portretrecht bij portretten in opdracht gemaakt geldt tot 10 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon, art. 20 AW).
Opmerking
Afbeeldingen van personen die een openbare functie bekleden kunnen te allen tijde worden geplaatst, tenzij dit een confronterende foto is, in een niet tijdens het bekleden van de openbare functie, gemaakte foto.

Toestemmingsformulier geportretteerde of auteur

Hierbij vindt u een link naar het toestemmingsformulier. Hiermee kunt u aangeven of u toestemming verleent om fotomateriaal, waarvan u de auteur bent, op de beeldbank te plaatsen (met daarbij de vermelding van de auteur) of wanneer u geportretteerd bent kunt u toestemming verlenen of uw foto op de beeldbank geplaatst mag worden, en ook kunt u aangeven mét of zonder naamsvermelding Ook kunt u onherkenbaar (bijvoorbeeld in een groep) worden gemaakt.

Vrijwaring

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen. Indien u van mening bent dat uw toestemming ten onrechte ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Update: juni 2020