Glas- in- Lood Sint Jan ziekenhuis

In 2016 is het boek ” Glas- in- Lood in Zaanstad ” over de geschiedenis van de glas- in -lood ramen van het St. Jan ziekenhuis uitgebracht. Het is geschreven door M.J. van Essen-Pouwer, lid van de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen en de foto’s zijn gemaakt door Jan ter Haar.
Naast de prachtige foto’s wordt in het boek uitleg gegeven over de betekenis van de afbeeldingen.
Verder is er in het boek ruimschoots aandacht voor de glaskunstenaars Trautwein en Willems.

Ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig jubileum van het St. Jan ziekenhuis in 1944 kreeg Trautwein de opdracht van o.a. geneesheer directeur Dr. Immink, een lid van het College van Regenten en twee familieleden, om een serie van 12 glas-in-loodramen te maken. Deze werden in 1946 in de kapel van het Sint Jan ziekenhuis geplaatst en vervingen  de gewone ramen.
Glazenier Willems vervaardigde twee ramen die in 1953 werden geplaatst in de twee binnendeuren bij de hoofdentree van het nieuwe frontgebouw aan de H. Gerhardstraat.

Na de verhuizing in 1987 van de laatste afdelingen van het Johannes Ziekenhuis naar de nieuwe locatie van ziekenhuis De Heel, werden de glas-in-lood ramen geplaatst in het trappenhuis van de polikliniek (voormalig Julianagebouw) van Ziekenhuis de Heel.

 

In november 2016 zijn de 12 glas-in-lood ramen van Trautwein, dankzij de CHZZ, overgedragen aan de Sint Bonifatiuskerk in Zaandam alwaar ze te bezichtigen zijn.