Phoropter

Deze phoropter is vanaf 1976 gebruikt door oogarts J.A. ten Napel en met nog een aantal apparaten geschonken aan het Zaans Medisch Museum .

De Phoropter is een apparaat om semi- automatisch de sterkte van de brillenglazen te bepalen.
De patiënt zal tijdens deze subjectieve refractie naar een visusscherm kijken, waar letters of cijfers in verschillende groottes te zien zullen zijn.  De specialist zal altijd monoculair beginnen met meten. Dit betekent dat één oog wordt afgedekt d.m.v. een zwart glaasje in de phoropter. Logischerwijs wordt er begonnen met het rechteroog en zal het linkeroog dus afgedekt worden. Vervolgens worden er allemaal verschillende glaasjes voor het rechteroog geschoven, waarbij de patiënt per glaasje moet aangeven of de letters slechter of beter te zien zijn. Uiteindelijk zal dit resulteren in een refractie sterkte voor het rechteroog. Hierna zal hetzelfde gedaan worden voor het linkeroog. Ook voor het linkeroog zal er uiteindelijk een refractie sterkte uitkomen.
Nadat beide ogen afzonderlijk van elkaar zijn gemeten, zal er nog een binoculaire meting plaatsvinden. Nu zullen beide ogen samen kijken en kan de refractie sterkte mogelijk nog iets veranderen. Uiteindelijk zal dit resulteren het juiste refractie sterktes.