Dr. Frank van Soeren

Dr. Frank van Soeren (1926-2005) was internist in het Gemeente ziekenhuis, vanaf 1967 in het Julianaziekenhuis en  ziekenhuis De Heel ( later Zaans Medisch Centrum). Hij verdiepte zich in de ziektegeschiedenissen van de Zaanse patiënten. Van de geneeskunde in de 19e -eeuw in de Zaanstreek ontdekte hij vele interessante gegevens, over de in onze ogen, nog primitieve bestrijding van ziekten en “de strijd ter verbetering der hygiëne”.  Hij schreef hier een boek over, “Huisartsen specialisten en ziekenhuizen: feiten uit de Zaanse Geneeskunde van de 20e eeuw. Het boek kwam uit in oktober 2004.

In 1991 werd door hem de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen opgericht, geformeerd uit ex-medewerkers met belangstelling voor hun werkzaam verleden.

Dr. F. van Soeren  overleed op 13 januari 2005.