Heeltoneel

Het was in de jaren 90 dat op het mededelingenbord in het restaurant van het Julianaziekenhuis een briefje hing van een tweetal verpleegkundigen Corrie Hogenhuis en Gesanne Kuijper, die het idee hadden opgevat om een toneelclub op te richten voor en door medewerkers van het ziekenhuis. Er was direct een enthousiaste groep geformeerd en zo ontstond Heeltoneel.

De spelers

In de loop van de jaren hebben ondermeer de volgende medewerkers meegespeeld: Ria Busch, Eric Schaft, Corry Hogenhuis, Gesanne Kuijper, Agnes de Jager, Inge vd Berge, Joop Duijvis, Ank vd. Poll, Jan Corvelijn, Thelma Bosmans, Petra Peerdeman, Fred Kikel, Jan Jongeneel, Johan Bakker,  Rob van Haarlem, Liesbeth van Dijk, Eric van Barneveld en Jan Beute.  Joke de Rijk was souffleur en regie-assistente en Mariken Schaft, Liesbeth Hemmen en Dionne Smit verzorgden de grime.

Verder werden echtgenotes van de spelers bereid gevonden om de organisatie verder te regelen. Zo werd Walter Busch voorzitter en zorgden Hans vd Berge en Ton de Rijk samen met Walter voor de techniek en de decors. Deze werden allen in eigen beheer op de vrije zaterdagen gebouwd. 

Locaties

De eerste jaren werd gespeeld in de zaal van de Lindeboomschool in Koog aan de Zaan, vervolgens speelden we een paar jaar bij PSCK, en later kwamen we in Theater de Burcht te spelen. 

Agnes de Jager, Thelma Bosmans en Petra Peerdeman

Uitvoeringen

Eenmaal per jaar hadden we  uitvoeringen. Meeste jaren werden in een weekend 2 voorstellingen verzorgd. Per voorstelling konden we meestal rekenen op zo’n  150 bezoekers. 1x per week repeteerden we in diverse vrije ruimtes in het ziekenhuis. Meestal in de hal van de polikliniek, waar we dan 1x per maand ruimte moesten maken voor de bloedbank van Sanquin. Wij verplaatsten onze repetities dan naar de wachtkamer van poli interne. De prikdames van Sanquin kwamen regelmatig even spieken tijdens onze repetities. 

Joop Duijvis, Inge vd Berge en Agnes de Jager

De leescommissie

Na een voorstelling hadden we even een paar maanden rust. Maar al gauw werd een leescommissie geformeerd bestaande uit leden van de groep die samen met de regisseuse op zoek ging naar een nieuw stuk voor het volgend jaar. Daarvoor werden bij de toneelcentrale diverse toneelstukken gelezen. Als er een stuk was geselecteerd begonnen we met de groep met leesrepetities waardoor de regiseuse al vast een idee kon krijgen wie zij voor welke rol wilde selecteren. Als de rolverdeling bekend was kon het grote werk weer beginnen.

Regie

De eerste jaren was de regie in handen van Hans van Tol en later Co Pos. Daarna lukte het ons om An Buijs voor de regie aan te trekken, mede met hulp van haar zoon Rob die toen nog in het ziekenhuis werkte. An Buijs was een bekende regisseuse in de Zaanse toneelwereld, en we waren ook zeer verheugd en vereerd dat zij ons wilde regisseren.

Regie An Buijs

Affiches door ons zelf gemaakt hingen op de mededelingenborden op de diverse afdelingen voor de aankondiging van weer een nieuw toneelstuk.

Bij de receptie was de kaartverkoop. Leden van de PV kregen korting.

We hebben diverse stukken gespeeld , meestal blijspelen, een aantal voorbeelden: Veertig Karaat, Rose, De man, de vrouw en de moord, Rosé, Harvey en Ik wil Mjoesoff spreken.

Laatste voorstelling in 2002

In 2002 was onze laatste voorstelling. We speelden het blijspel ROSE. Thelma Bosmans en Eric van Barneveld hebben ons diverse foto’s toegestuurd. De meeste foto’s worden op de Beeldbank geplaatst en een aantal hebben we aan dit verhaal toegevoegd.

Rolverdeling Rose

An Buijs kreeg na afloop van de voorstelling uit handen van de Burgmeester een lintje voor al haar verdiensten voor de Zaanse toneelwereld.

An Buijs had een leeftijd bereikt waarop ze het beter vond om ermee te stoppen. Geld voor een andere regisseur was er niet.

    Wilt u reageren aan de hand van dit verhaal?