Disneyfiguren naar De Heel

In 1997 vond er een verbouwing plaats van de Kinderafdeling. De kamers werden groter en lichter en ook de polikliniek kwam bij de afdeling. Het thema van de nieuwe afdeling werd “Strand en Zee” en de centrale balie was in de vorm van een schip gemaakt.
Het thema was op de gehele afdeling terug te vinden evenals de kleuren die werden toegepast. Zo waren op de muren vliegers geschilderd en was de vloer blauw als de zee, de bedden stonden zogenaamd op het strand.

De officiële opening op 27 augustus 1997 was een feestelijke gebeurtenis. Via de “Doe Een Wens Stichting” werden vanuit Parijs vier Disney figuren in gevlogen. Mickey en zijn vriendinnetje Minnie samen met Goofy en Pluto en ambassadrice Wonny werden vanaf Schiphol in een grote limousine onder begeleiding van 4 motoragenten naar het Zaans Medisch Centrum gereden. Hier werden ze welkom geheten door een groot aantal (ex)-patiëntjes van de kinderafdeling en andere kinderen die wisten van de komst. De beroemde bezoekers gaven handjes en kusjes maar waren verder zwijgzaam. Binnen werd de nieuwe kinderafdeling officieel geopend door Wonny . Ze overhandigde hoofdzuster A. de Jong een roeispaan, wat prima paste bij het thema van de nieuwe afdeling. Hierna brachten de Disney figuren nog een bezoekje aan de patiëntjes op de afdeling.

De ZZBO heeft opnames gemaakt van deze dag. Een deel is hier te bekijken