Actie en staking voor betere arbeidsvoorwaarden

Op 16 maart gaan de medewerkers van het Zaans Medisch Centrum actie voeren. Er zullen dan zondagsdiensten worden gedraaid. Ze hopen hiermee te bereiken dat er meer waardering en een betere CAO komt.

In 2001 waren er ook acties zoals in deze krantenartikelen is te lezen.

Ook op 30 maart 1989 werd door het ziekenhuispersoneel landelijk actie gevoerd voor een 5% loonsverhoging. Een aantal bussen vertrok die dag vanaf de Heel naar het Malieveld in Dan Haag