1974: Fusie tussen Juliana Ziekenhuis en Johannes Ziekenhuis

In de daaropvolgende jaren ontstaat er een toenemende samenwerking tussen beide ziekenhuizen en in 1974 wordt organisatorisch gefuseerd. De beide locaties blijven dan nog wel functioneren. De nieuwe naam wordt Stichting Ziekenhuis de Heel.

Natuurlijk wordt er gestreefd naar nieuwbouw die uiteindelijk plaatsvindt op een terrein naast het Juliana gebouw. Het Juliana gebouw wordt met gangen en loopbruggen verbonden met de nieuwe locatie en blijft functioneren als kantoor, archiefruimte, werkkamers, later komen er laboratoria een huisartsenpraktijk en de dialyseafdeling.

In 1985 worden alle klinische patiënten van het Johannes gebouw overgeplaatst naar de nieuwbouw. Het Johannes gebouw blijft tot 1987 in bedrijf voor onder andere poliklinieken en klinisch chemisch laboratorium. Dan worden alle functies overgeplaatst en kan het nieuwe ziekenhuis officieel worden geopend met het luiden van de oude klok uit de St. Jan kapel.

Diverse verbouwingen volgden maar bleven binnen de huidige locatie. Ook de naam werd gemoderniseerd. Na Stichting Ziekenhuis de Heel werd het de Heel, Zaans Medisch Centrum. Sinds 2004 draagt het ziekenhuis de naam Zaans Medisch Centrum.