Overige activiteiten

 • Informatie verstrekken t.b.v. jubilea en afscheid medewerkers en t.b.v. afstudeerscripties medewerkers
 • Samenvatting van de geschiedenis van de Zaanse Ziekenhuizen beschreven door J.L.T. Oomen, voor publicatie op Website ZMC en Intranet (Inzide) van ZMC
 • Uitleen aan de Kinderafdeling van een antieke couveuse in voormalig ziekenhuis (inmiddels terug in de Schepel).
 • Overdracht van het Medisch Patiënten Archief Gemeente Ziekenhuis (1920-1950) aan Prof. E. Hauwaart van de Medische Faculteit van de VU, afdeling Medische geschiedenis. Deze overdracht met -uitzonderlijke- goedkeuring (getekende overeenkomst) van de Autoriteit Persoonsgegevens i.v.m. het bijzonder wetenschappelijke karakter. Intussen is dit archief in 2022, bestaande uit 4 pallets, overgeplaatst naar Urk, het archief van de KNMG (Prof. Dr. Mart van Lieburg). In 2023 is dit archief overgebracht naar het Magazijn van het Zaans Medisch Centrum.
 • Informatie verstrekt (2014) aan Brandweer Zaanstad over de OK brand op 8-6-1988 in het kader van hun studie / adviseurschap i.v.m. de nieuwbouw, met name de brandveiligheid van het OK-complex
 • Het opbouwen van een objecten- en foto beeldbank, sinds maart 2015
 • Het digitaliseren van kranten, boeken en documenten vanaf 2021.
 • Beeldmateriaal “De Knoop van Boerema” verstrekt aan mw. Ria Bremer “Vinger aan de Pols” (instrument in ons bezit) n.a.v. afbeelding op onze objecten Beeldbank 
 • Eerste contacten gelegd door Marijke van Essen, secretaris CHZZ in 2015-2016 over bestemming glas-in-lood ramen i.v.m. sloop ziekenhuis, tussen Raad van Bestuur (Wouter van der Kam) en Bonifatiuskerk (Pastoor Goedhart). Dit heeft geresulteerd in het overplaatsen van de ramen van het oude ZMC naar de R.K. Bonifatiuskerk in Zaandam (2016). 
 • Tentoonstelling tijdens Open Monumenten Dag in de Bonifatiuskerk met kerkelijke objecten. September 2017
 • Het leveren van fotomateriaal aan het blad ‘De Cardioloog’(2019)
 • Medewerking verleend aan onderzoek (2019) over de geschiedenis van de barakken bij het voormalige Gemeente Ziekenhuis, te Zaandam door André van Loenen, huisarts, Huisartsenpraktijk van Loenen, Zaandam. 
 • Verhuizing van ZMC naar Rijksmonument Molenpakhuis De Schepel (januari 2017)
 • Verhuizing van het papieren archief , daterend vanaf 1885, van ZMC naar Gemeente Archief Zaanstad (januari 2017)
 • Medewerking verleend, gedurende twee jaar, aan het archiveren en integreren van ziekenhuisarchief in het systeem (Mais Flexus) van Gemeente Archief (GA) als officiële vrijwilligers van het Gemeente Archief. Werkzaamheden verricht op GA. 
 • Tentoonstelling in publiekshal Stadhuis Zaanstad “Medische Instrumenten van toen” met instrumenten, objecten en foto’s (mei 2018)
 • Deelname aan Open Monumentendag 14 en 15 september 2019 met 437 bezoekers in De Schepel. Deelname aan Open Monumentendag 2022 met ca. 300 bezoekers. 
  Deelname aan Open Monumentendag 2023 met zo’n 300 bezoekers.
 • Officiële opening werkruimte in Molenpakhuis De Schepel in aanwezigheid van Ruurd Jan Roorda, voorzitter Raad van Bestuur ZMC, Commissieleden, Vertegenwoordigers Historische Verenigingen, Bestuur Pakhuizen, Zaans Erfgoed. Openingshandeling/operatie verricht door oud voorzitter RvB Wouter van der Kam en voorzitter CHZZ Hans Oomen en onthulling naambord: “Zaans Medisch Museum” (22 september 2019)
 • Officiële overdracht ziekenhuis archief met symposium “Een injectie voor het Gemeente Archief” Raadzaal Gemeente Zaanstad. Overdracht vond plaats door Ruurd Jan Roorda, voorzitter RvB aan Jan Hamming, Burgemeester van Zaanstad (22 september 2019). 
 • Eigen Facebookpagina sinds juli 2020, opgezet door Roelien van Egmond.
 • Werkzaamheden in Schepel stilgelegd vanaf maart 2020 tot half 2021 wegens Corona. En voorzichtig weer gestart met een dienstlijst met een minimaal aantal leden van de commissie, per ochtend.  Er werd thuis gewerkt en vergaderd via Zoom op het beeldscherm thuis. Om zelfde reden geen Open Monumentendagen in 2020 en 2021.
 • Oprichting werkgroep Papierenarchief 28 september 2021. Naast de Fotobeeldbank en de Instrumenten- en Objectenbeeldbank wordt er gestart met voorbereidingen van een beeldbank krantenartikelen, boeken en andere belangrijke documenten. Het scanteam (Willem Aangeenbrug en Frits van der Made) start met het digitaliseren hiervan.
 • Nieuwe website opgezet door Joop Duijvis en Roelien van Egmond, in samenwerking met een websitebouwer en op 24 augustus 2022 actief.
 • Overdracht voorbereid van de overdracht twee archieven aan het Gemeente Archief in 2022 door Hans Oomen en Nel van Loon.
  Het betreft hier het KNMG archief afd. Zaanland en een huisartsenarchief van huisarts Van der Horst. Overdracht aan Rob Lengers GA in 2023. 
 • Belangrijke stukken (kopieën) uit bovenstaande archieven gaan tevens naar Urk naar het grote KNMG-archief. 
 • Overdracht KNMG archief, na onderzoek door Hans Oomen, op 18 juli 2023. Belangrijke stukken naar Urk en Marijke van Essen (geschiedenis gezondheidszorg).
  Tevens nog onderzoek door Rob Lengers of een rest van het ziekenhuisarchief dat nog in ons bezit is toegevoegd kan worden aan het reeds opgeslagen deel in het GA. 
 • Het verzorgen van presentaties aan Verenigingen en serviceclubs ter plekke of in de Schepel. Programma bevat inleiding en presentatie over het ontslaan van onze commissie, wat we doen, over ons Museum en de instrumenten die we bezitten. Verder een presentatie over de geschiedenis van de ziekenhuizen (14) die de Zaanstreek heeft gekend, Film van Leo Birza. Tevens wordt een aantal instrumenten (meegebrachte) getoond. 
 • Medewerking verleend, met foto en informatie, aan het boek van Paul Beek, over zijn vader Ad Beek “Hoe een Joodse onderduiker in de Gordel van Smaragd belandde”. Uitgegeven in 2023